Regler för företag kring jul

Julklappar till anställda

Om arbetsgivaren planerar att vara generös runt juletid och samtidigt inte vill låta de anställda förmånsbeskattas för julgåvan gäller priset 450 kronor inklusive moms per anställd. Dock exklusive frakt- och administrationskostnad för julklappen. Om värdet överstiger 450 kronor blir klappen skattepliktig från första kronan. Överskjutande skattepliktig del av gåvan blir avdragsgill som personalkostnad, med tillägg av att momsen inte blir avdragsgill.

Det måste även vara en materiell gåva som inte får överlämnas i check, postväxel, sedlar eller mynt – då blir gåvan direkt skattepliktig. Kontanter i paketet fungerar alltså inte. Det fungerar dock att ge bort presentkort som inte går att byta mot pengar.

Det fungerar även att ge bort en julgåva i form av ett presentkort som ger rätt till rot- eller rut-arbete.

Julklappar till kunder

Skatteverket anser att representationsgåvor som ges vid helger (t.ex. jul) eller personliga högtidsdagar inte är avdragsgilla. Det räknas som personlig generositet. Företaget kan dock få avdrag för enklare reklamgåvor av mindre värde till kunder. Det ska då handla om gåvor som har direkt anknytning till företagets verksamhet eller handla om enklare presentartiklar. Exempel är pennor eller almanackor med företagets logga på. Enligt Skatteverket är beloppsgränsen för reklamgåvor 300 kronor inklusive moms.

Julbord och julfest för anställda

Arbetsgivaren har även möjlighet att hålla julfest för anställda som en skattefri förmån, om det handlar om en fest för personalen. På Skatteverkets hemsida kan vi läsa: “Julmåltider för anställda är en skattefri förmån för de anställda om det är fråga om intern representation, till exempel en personalfest.”

När det gäller kringkostnader för samma fest, såsom musikunderhållning och lokalhyra, medges dock avdrag med 180 kronor exklusive moms per person. Avdrag medges även för julgäster, såsom pensionerade anställda och anställdas familjemedlemmar som deltar runt julbordet.

Utgifter för anställdas övernattningar på hotell och resor i samband med julfest på annan ort är avdragsgilla om det gäller max en övernattning. Kringkostnaderna blir dock bara avdragsgilla vid två personalfester per år.

Julbord för kunder

Julbord för kunder kan inte dras av som en skattefri representationsutgift (tidigare fick man dra av 90 kr per person och tillfälle) eftersom reglerna kring representation avskaffades från och med 1 januari 2017.

Däremot kan “skäligt avdrag”göras på högst 60 kronor per person plus moms, för förfriskningar och annan enklare förtäring, om det finns ett omedelbart samband med verksamheten, till exempel i samband med affärsförhandlingar.

Kontakta oss så berättar vi mer