AGI – Arbetsgivardeklaration på individnivå för alla 2019

Från 1 januari 2019 ska alla företag med anställda lämna arbetsgivardeklaration månadsvis och på individnivå (AGI) istället för årliga kontrolluppgifter.

För vissa företag (företag med personalliggare och fler än 15 anställda) började reglerna gälla redan 1 juli i år.

Det innebär att alla arbetsgivare varje månad ska redovisa utbetald ersättning, förmåner och skatteavdrag per betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationen. Första arbetsgivardeklaration på individnivå, avseende januari, ska redovisas i februari 2019.

Den nya rapporteringen ställer ännu högre krav på att det är rätt från början då varje rapportering innebär att allt för den rapporterade månaden ska vara avstämt och klart. Att göra korrigeringar kan komma att bli mer komplicerat.

AGI ska lämnas in på samma sätt och samma datum som arbetsgivardeklarationen lämnas in idag, dvs. hos Skatteverket, under ”Mina sidor”. I samband med förändringen kommer det att finnas tre olika typer av behörigheter för att ladda upp filer hos skatteverket.

  1. Ladda upp fil på skatteverkets hemsida, kan göras av alla med e-legitimation.
  2. Registreringsombud, har behörighet att registrera och kontrollera men inte godkänna.
  3. Behörighet att ladda upp fil, granska, godkänna och ändra. Kommer att kunna göras av firmatecknare eller utsett deklarationsombud.

Kontakta oss så berättar vi mer